Logo European Patent & Trademark Attorneys – JWP Poland
Find an expert O
Sylwia Domańska

Show e-mail
Patent and Trademark Attorney Assistant
  • Foto formal

Sylwia Domańska pełni funkcję asystenta rzecznika patentowego w dziale BioChem & Pharma, w którym odpowiada za przygotowywanie krajowych, międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych z zakresu biotechnologii i chemii (w latach 2009-2013 asystent rzecznika patentowego w dziale Odnowień i Zmian w Rejestrach).

Sylwia Domańska is a patent attorney‘s assistant in BioChem & Pharma department. She is responsible for preparing national, international and european patent applications in biotechnology and chemistry.

  • University of Warsaw, Law, postgraduate: Intellectual property law
  • University of Warsaw, Institute of the Americas and Europe, American Studies Center

  • english

Share