Logo European Patent & Trademark Attorneys – JWP Poland
Search EngineSearch
  • Press Contact

Karolina Tołwińska
PR Manager
karolina.tolwinska@jwp.pl

Blog about intellectual property
blog
All rights reserved - blog about intellectual property

Zarejestrowane znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty, czyli prawa wyłączne, są dla przedsiębiorstwa składnikami majątku, wartymi tyle, ile skłonny jest za nie zapłacić rynek. Czasami, w przypadku marek o ugruntowanej renomie, lub przełomowych rozwiązań technicznych są to milionowe kwoty.

26 Jun 2018
All rights reserved - blog about intellectual property

Hasbro zarejestrowało w Stanach Zjednoczonych zapach dziecięcej ciastoliny Play-Doh. Wiadomość ogłoszono 18 maja tuż po tym jak Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO) oficjalnie uznał zapach za zarejestrowany znak towarowy.

05 Jun 2018
blog
All rights reserved - blog about intellectual property

O tym, że obowiązujące przepisy prawa bywają niejednoznaczne nie trzeba nikogo przekonywać. Problem ten dotyczy także przepisów prawa Unii Europejskiej, jednak prawodawca unijny przewidział jego możliwe rozwiązanie. Zgodnie z przepisami traktatowymi (art. 267 TFUE) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym o wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. W sytuacji zatem, gdy sąd krajowy w trakcie bezpośredniego stosowania unijnych aktów prawnych ma wątpliwości co do ich interpretacji, a decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, może on zwrócić się do TSUE stawiając mu konkretne pytania prawne.

10 May 2018
blog
All rights reserved - blog about intellectual property

Już w kwietniu, dokładnie 26 kwietnia będziemy po raz kolejny obchodzić Światowy Dzień Własności Intelektualnej. W tym roku motywem przewodnim jest uczczenie szczególnej roli kobiet, które dzięki swojej pomysłowości, kreatywności i odwadze przyczyniają się do zmian mających wpływ na kształtowanie przyszłości otaczającego świata.

20 Apr 2018
blog
All rights reserved - blog about intellectual property

In April 2016 there occurred a major change in the Polish trademark law, namely a shift from the examination system into the opposition system. The Polish Patent Office ceased to check whether there exist earlier marks identical or similar marks to the one applied for registration. Therefore, trademark monitoring became the indispensable activity that needs to be pursued by any trademark owner who intends to protect his marks.

17 Apr 2018
blog
All rights reserved - blog about intellectual property

W poprzedniej części artykułu wskazano, że reprodukcja znanego dzieła sztuki może stać się zarejestrowanym znakiem towarowym. Przytoczono także kilka przykładowych obrazów, które wyszły spod pędzla dawnych mistrzów malarstwa, a obecnie zostały zmonopolizowane na rzecz przedsiębiorców właśnie poprzez ich rejestrację w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Warto jednak rozważyć, czy z punktu widzenia funkcji, jakie powinien spełniać w obrocie znak towarowy, zgłaszanie do ochrony reprodukcji znanych dzieł sztuki może przynieść zamierzony skutek.

14 Mar 2018
blog
All rights reserved - blog about intellectual property

SMEs often manufacture their products abroad in countries where the workforce is cheaper. Foreign contractors offer products specially designed for SMEs or from catalogues. In most cases, entrepreneurs are assured that the foreign contractor possesses all the necessary IP rights to each product.

01 Mar 2018
blog
All rights reserved - blog about intellectual property

Nawet podczas krótkiego pobytu w Amsterdamie odwiedzający zazwyczaj udają się w jedno z kilku miejsc powszechnie uznawanych za atrakcję turystyczną (tzw. „must-see”). Dla osób zainteresowanych sztuką czy też szeroko pojętą kulturą z pewnością takim miejscem w stolicy Holandii będzie Rijksmuseum, które gromadzi największą w tym kraju (ponad pięciotysięczną) kolekcję rodzimego jak i europejskiego malarstwa. Na niektóre z osławionych dzieł sztuki, które są tu eksponowane, można jednak w dzisiejszych czasach spojrzeć z innej perspektywy. Oto bowiem stojąc przed obrazem Rembrandta van Rijn zatytułowanym „Straż nocna” (lub „Wymarsz strzelców”), wystawianym dla zwiedzających w osobnej sali, możemy dostrzec wytwór artystycznych o wysoko cenionych walorach estetycznych, albo… znak towarowy.

21 Nov 2017
blog
All rights reserved - blog about intellectual property

On 1 October 2017 the Regulation of the European Parliament and the Council on the European Union Trademark (EUTM) enters into force. The regulation amends some principles of registration of European Union trademarks in the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Moreover, it introduces new types and categories of signs.

26 Sep 2017
12345...